Kloppend Hart

Leeuwarden

Jaar2012-2013

TypeOnderzoek, tentoonstelling en boek (E.J. Dorsman & N. Verdonk, >>Kloppend Hart – Bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden<<, gemeente Leeuwarden, 2013)

OpdrachtgeverGemeente Leeuwarden
Fotografie boek: Marcel van der Schuur

Met de manifestatie Kloppend Hart stimuleerde de gemeente Leeuwarden nieuwe impulsen voor de kwaliteit en ontwikkeling van de binnenstad. De gemeente organiseerde de manifestatie om de dynamiek en vitaliteit van het stadscentrum, ook in economisch moeilijke tijden, te blijven versterken. Als methode voor het bevorderen en verder versterken van de binnenstad, introduceerde Kloppend Hart een werkwijze waarin de gemeente samenwerkt met alle bij het ontwerp van de stad betrokken partijen.

Als startpunt van de manifestatie lanceerde de gemeente Kloppend Hart – Bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden. Inspiratieboek voor een manifestatie over de binnenstad, een ‘studiereader’ ter bezieling en referentie. Het inspiratieboek presenteerde geen ontwerp voor de binnenstad, maar richtte zich als inhoudelijke onderbouwing op de kwaliteit en karakteristiek van het historische stadscentrum. Het boek omvatte vier delen; een essay over de ontstaansgeschiedenis van de historische binnenstad, een als ode uitgewerkt manifest waarin de veelzijdige functionele en ruimtelijke samenhang van de binnenstad wordt bejubeld, een overzicht van de opgaven voor de binnenstad, met bijpassende referenties, als ook een verzameling aandachtspunten, die als ontwerp-ambitie aan de deelnemers van de manifestatie werd meegegeven.

Aangemoedigd door de ambitie van de gemeente resulteerde de oproep voor Kloppend Hart in 26 plannen voor 17 locaties in de binnenstad van Leeuwarden, geïnitieerd door ontwikkelaars, aannemers en ontwerpers, of opgezet als ontwerp-verkenning door de gemeente zelf. De plannen werden tentoongesteld in de hal van het stadskantoor van Leeuwarden en vormden daarmee, naast een publieke presentatie, ook een middel om het debat over de kwaliteit en ontwikkeling van de binnenstad te voeden. Het ‘resultatenboek’ bracht de plannen samen in een catalogus, samen met de basis van het inspiratieboek, een evaluatie van de manifestatie en een uitgebreide beoordeling van de plannen.