Grote Markt Oostzijde

Groningen

Jaar2022

TypeBoek (EJ Dorsman, >>Grote Markt Oostzijde - 20 jaar stadsontwikkeling in 40 verhalen<<, GRAS, Groningen 2022)

OpdrachtgeverGemeente Groningen

Na ruim twee decennia ideeën verzamelen, visies maken, plannen tekenen en gebouwen realiseren is de transformatie van de Grote Markt Oostzijde een feit. Wat waren de uitgangspunten van deze grootschalige ruimtelijke ontwikkeling? Hoe kwam de planvorming tot stand en wie ontwierp de gebouwen? Grote Markt Oostzijde – 20 jaar stadsontwikkeling in 40 verhalen blikt in een uitgebreide geschiedschrijving terug op het proces – van initiatief tot uitvoering.

Op zoek naar de verhalen achter de metamorfose spraken we met projectleiders, ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers en omwonenden. Het leverde een kroniek van twintig jaar stadsontwikkeling op: van voor- en tegenslagen, van prijsvragen, van debatten en publieksevenementen, van bevingen en subsidieperikelen, van durf en van doorzettingsvermogen. In het boek volgen we deze geschiedenis en zien we een stad die nooit silstaat, in het streven om het stadshart nieuw leven in te blazen.