Bouwjong!

Groningen

Jaar2011-2012

TypeOnderzoek, tentoonstelling en boek (R. Asschert, E.J. Dorsman e.a., >>Bouwjong! Woningbouw voor jongeren<<, GRAS Uitgevers, Groningen, 2012)

OpdrachtgeverGemeente Groningen

In samenwerking met Stadsbouwmeester Niek Verdonk, Platform GRAS (architectuurcentrum Groningen), Studio de Ronners (grafisch ontwerp) en Lambert Kamps (ontwerp tentoonstelling)
Fotografie tentoonstelling: Jeroen van Kooten, Margriet Slot
Fotografie studie en boek: Marcel van der Schuur

Met de manifestatie Bouwjong! organiseerde de gemeente Groningen de derde grote woningbouwcampagne binnen tien jaar. Na voorgangers De Intense Stad en Intense Laagbouw onderzocht Bouwjong! de groeiende vraag naar zelfstandige woonruimte onder jongeren en verkende de manifestatie de mogelijkheden van grootschalige studentenhuisvesting in het bestaand stedelijk gebied van Groningen.

Bouwjong! startte met een onderzoek naar de ontwerp- en gebruiksgeschiedenis van omvangrijke collectieve jongerenhuisvesting, in een stad als Groningen, waar de huisvesting van studenten vooral in de particuliere sector is ondergebracht, nog altijd een uitzondering. Marlies Rohmer, als inspirator van de manifestatie aangetrokken, publiceerde samen met hoogleraar Dick van Gameren en Paul Kuitenbrouwer van de TU Delft de resultaten van het vooronderzoek in Bouwjong! Inspiratieboek Woningbouwmanifestatie Groningen: een reader vol essays, referenties en een catalogus van verschillende typen studentenhuisvesting.

Publiekelijk werd de opgave van de manifestatie gelanceerd en met het inspiratieboek in de hand verleidde de gemeente architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars en corporaties om op basis van het thema en vooronderzoek van de manifestatie, daadwerkelijk opgaven voor jongerenhuisvesting op concrete locaties in de stad te ontwikkelen. Ook waren bouwers uitgenodigd om samen met ontwerpers de mogelijkheden van modulaire bouwsystemen te onderzoeken, zodat het principe van tijdelijke jongerenhuisvesting ontwerpend bestudeerd zou kunnen worden.

Onder leiding van Marlies Rohmer bracht de manifestatie een breed scala aan typen jongerenhuisvesting bijeen: bestaande projecten werden tot jongerenwoningen her-ontwikkeld, verschillende locaties werden voorzien van nieuwe ontwerpen voor tijdelijke en permanente grootschalige jongerenhuisvesting, maar ook leegstaande bebouwing werd her-bestemd tot studentenwoningen. De resultaten van deze ontwerp-exercitie vonden hun weg naar de als modulair bouwsysteem opgezette tentoonstelling, geopend door de wethouder in de hal van de voormalige dienst RO/EZ van de gemeente.

Om de opgedane kennis en ervaring breed toegankelijk te maken, zijn de verworvenheden van de manifestatie ter afsluiting gepubliceerd in het boek Bouwjong! Woningbouw voor jongeren, uitgegeven door Platform GRAS. Het boek heeft het vooronderzoek, de typen-catalogus, de ontwerpen en de studie naar modulatie bouwsystemen bijeengebracht, aangevuld met een kritische evaluatie, een artikel over de methodiek van de manifestatie, het beeldverslag ‘Hoe wonen jongeren nu?’ en een stadsplattegrond met daarop alle Bouwjong!-projecten.