Ruimte voor karakter

Leeuwarden

Jaar2018

TypeBoek (E.J. Dorsman, D. Prins e.a., >>Ruimte voor karakter - Een terugblik op twee decennia stadsontwikkeling in Leeuwarden<<, gemeente Leeuwarden, 2018)

OpdrachtgeverGemeente Leeuwarden
Fotografie: Marcel van der Schuur

Ruimte voor karakter

Een terugblik op twee decennia
stadsontwikkeling in Leeuwarden

 
In het kader van ‘Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018’ is de publicatie Ruimte voor karakter verschenen, geschreven in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Het boek blikt terug op twee decennia stadsontwikkeling en verhaalt over de manier van werken in en aan Leeuwarden.

Kunnen we met terugwerkende kracht een verhaal vertellen over de stedelijke strategie waarmee in de afgelopen jaren aan de stad is gewerkt? Kunnen we met behulp van de meest spraakmakende en invloedrijke projecten een rode draad schetsen van het ruimtelijk beleid van de stad, van de ideeën die aan de stadsontwikkeling ten grondslag liggen en van de meest relevante ruimtelijke opgaven die Leeuwarden maken tot de stad die ze is?

Met deze vragen is een retrospectief op de stadsontwikkeling van de Friese hoofdstad voorbereid: een zoektocht naar het onderscheidende karakter van de ruimte in stad en regio. De ruimtelijke ontwikkeling van Leeuwarden gaf er alle aanleiding toe. De stad heeft positieve jaren achter de rug. Er is hard en met veel liefde aan de stad gewerkt, wat een groot aantal kwalitatief hoogwaardige projecten in de stedelijke transformatie heeft gekleurd, uiteenlopend in schaal en type van grote publieke gebouwen tot kleine landschappelijke uitbreidingen en van ingrijpende waterknooppunten tot complexe binnenstedelijke herbestemming.

De Deur in Huis sprak met het ambtelijk apparaat, tekende hun verhalen op, vroeg opdrachtgevers naar ervaringen en probeerde de ideeën achter de ontwerpen en hun totstandkoming te ontdekken. De rode draad van de verhalen is kortom gevormd door de verhalen van de betrokkenen zelf.

Zowel binnen als buiten de gemeente zijn architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, projectleiders en opdrachtgevers geïnterviewd. Meer dan bereid waren zij om bij te dragen aan het boek, waardoor er openhartige belevenissen zijn opgetekend van onder meer Liesbeth van der Pol (Dok architecten), Bauke Tuinstra (TWA Architecten), Hanneke Kijne (Hosper), Hubert-Jan Henket (Bierman Henket), Pros ten Hove (Arcadis), Marc van Roosmalen (Rijksvastgoedbedrijf), Sjoerd Soeters (Pleasant Places Happy People) en Jo Coenen.