De Zondvloed

Rotterdam

Jaar2005

TypeBoek (F. Feddes & A. Geuze, >>Polders! Gedicht Nederland<<, Nai Uitgevers, Rotterdam, 2005)

OpdrachtgeverInternationale Architectuurbiënnale Rotterdam

In samenwerking met Fred Feddes, Adriaan Geuze, Yvonne Hilgenkamp
Fotografie: Marcel van der Schuur

Polders!

Gedicht Nederland

 
De publicatie Polders! Gedicht Nederland is verschenen ter gelegenheid van de tweede Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (2005), met als thema ‘De Zondvloed’. Opgezet als een unieke inventarisatie van de bijna vierduizend polders die Nederland rijk is, vertelt het boek de hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van het Hollands laagland, uitgebreid in kaart gebracht en rijk geïllustreerd met een bloemlezing van schilderkunst, poëzie en fotografie. Veel meer dan een studieuze verhandeling vormt het boek een lyrische uiteenzetting van de geschiedenis van het typisch Nederlandse polderlandschap.

Polders! Gedicht Nederland is samengesteld als een mengeling van essays, een polderbloemlezing en uitputtende feitelijke intermezzo’s. Het boek vangt aan met ‘Wankel land’, vijf essays van onder andere Ed Taverne en Adriaan Geuze, over de drooglegging, maakbaarheid en risico’s van het Nederlandse laagland. Het boek vervolgt met ‘Gedicht Nederland’, een uitvoerige verzameling polderverhalen, verbeeld en bezongen in plattegronden, schilderijen, gedichten en foto’s. Daarnaast is de publicatie gelardeerd met feiten en kaarten, over polderperiodes, -typen, stormvloeden en rivieroverstromingen, polderpeilen, bestuurlijke ontwikkelingen, molens en gemalen of uitvindingen voor de civiele waterstaat. Op een losse, uitvouwbare poster is de eerste systematische polderkaart van Nederland verbeeld, aangevuld met een, per waterschap chronologische opsomming van alle 3.891 polders.