Erik Dorsman

 

Erik (1979) begon als zelfstandig architectuur- en stedenbouwhistoricus en werkte samen met stadsbouwmeester Niek Verdonk aan het architectuurbeleid van Groningen, waarna hij grote manifestaties als Intense Laagbouw en Bouwjong! inhoudelijk en organisatorisch begeleidde. Daarnaast gaf Erik excursies voor de Rijksuniversiteit Groningen, publiceerde hij in vaktijdschriften en -literatuur over actuele ruimtelijke opgaven en was hij vanaf 2009 secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie van Groningen. Erik is secretaris van het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone en is als adviseur betrokken bij het Atelier Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.

 

Werk

 2016

‘Architectuurmanifest Groningen’ (manifestatie ‘Wonen in stadshart’), met en voor stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, Atelier Stadsbouwmeester Groningen

Regio Groningen 2070, essay over Groningen als een autonome stedelijke regio, met en voor Jeroen de Willigen (De Zwarte Hond) en Peter Veenstra (Lola landscape architects)

The next economy (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam), essay met vergezicht op een energie-neutraal en duurzaam Groningen, met het Atelier Stadsbouwmeester Groningen en voor de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam

De Groninger Narratieven, zes verhalen over de ruimtelijke geschiedenis van Groningen, voor en met stadsbouwmeester Jeroen de Willigen, Atelier Stadsbouwmeester Groningen

2015

Ambitiedocument Groninger Spoorzone, ‘Mooi Extra – Aanvulling op ambitiedocument Groningen Spoorzone’ (NL Architects, Amsterdam), met NL Architects en voor het Kwaliteitsteam Groningen Spoorzone

2013

Manifestatie ‘Kloppend Hart – Bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden’, onderzoek, tentoonstelling en boek, met Niek Verdonk en voor de gemeente Leeuwarden

2012

Making City (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam): paviljoen gemeente Groningen, De Intense Stad / Intense Laagbouw / Bouwjong! The manifestation as a spatial instrument for making city, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen

Manifestatie ‘Bouwjong! Woningbouw voor jongeren’, onderzoek, tentoonstelling en boek over jongerenhuisvesting, met Platform GRAS en stadsbouwmeester Niek Verdonk, voor de gemeente Groningen

2009

Manifestatie ‘Intense Laagbouw’, onderzoek, tentoonstelling en boek over woningbouw in hoge dichtheden, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen

2007

‘Op Groninger Hoogte – (N)ooit gebouwde projecten van 18 architecten uit Groningen’, tentoonstelling RO/EZ, met stadsbouwmeester Niek Verdonk en voor de gemeente Groningen

2005

De Zondvloed (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam), genealogisch onderzoek naar polders, met Yvonne Hilgenkamp en voor de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam

2003

Onderzoek Spacemate Amsterdam Zuidoost, met Hanneke Rolden en voor PERMETA Architecten: PERMETA architecten, Spacemate – Zuidoostlob. Kwantitatieve analyse van dichtheid en transformatiemogelijkheden, PERMETA Architecten, Amsterdam 2004

Second Opinion Arnhem Rijnboog, met Niek Verdonk, Marcel van Heck en Paul Kuitenbrouwer, voor het Atelier Rijksbouwmeester: Second Opinion – Stedenbouwkundig Advies Haven Rijnboog, Den Haag mei 2003

 

Publicaties

 E.J. Dorsman, Regio Groningen 2070 – Visie op een autonome stedelijke regio, De Zwarte Hond, Lola landscape architects, 2016

E.J. Dorsman ‘De Nordic City’, in: Atelier Stadsbouwmeester Groningen, Denkbeelden voor een slimme energiestad – Groningen > Nordic City, gemeente Groningen, 2016

E.J. Dorsman, P.M. Schaap & J. de Willigen, 20 jaar Dag van de Architectuur Groningen – Een overzicht van de winnaars van de Groninger Gebouwenenquête 1996-2015, GRAS Uitgevers, Groningen, 2015

E.J. Dorsman & N. Verdonk, ‘Voor de continuïteit in ruimtelijke ontwikkelingen’, in: Gro Blogs, Urban Gro Lab, urbangrolab.nl, 2014

R. Asschert, E.J. Dorsman e.a., Bouwjong! Woningbouw voor jongeren, GRAS Uitgevers, Groningen, 2012

E.J. Dorsman, ‘Het Tschumipaviljoen – een brede culturele geschiedenis’, in: Tschumipaviljoen, http://www.tschumipaviljoen.org/paviljoen, 2011

N. Verdonk & E.J. Dorsman, ‘Kenniscampus Leeuwarden: campus of stad?’ in: Architectuurstudio Herman Hertzberger, NHL Hogeschool, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2011

E.J. Dorsman, H.C. Rolden e.a., Intense Laagbouw. Woningbouw in hoge dichtheden, GRAS Uitgevers, Groningen, 2009

E.J. Dorsman, ‘Nieuwe renaissance’, in: P.M. Schaap e.a., De Intense Stad Update: De Rokade Hoornse Meer, GRAS Uitgevers, Groningen, 2008, pp 11-13

E.J. Dorsman, ‘Bedrieglijke eenvoud. Appartementengebouw in Groningen van Johannes Kappler Architekten’, in: de Architect, jaargang 38, nr. 3, Sdu Uitgevers, Den Haag, maart 2007, pp 60-63

F. Feddes & A. Geuze, Polders! Gedicht Nederland, Nai Uitgevers, Rotterdam, 2005

 

Excursies

 2013 Noorwegen, studiereis met Paul Kuitenbrouwer en Niek Verdonk voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, historici en projectadviseurs

2011-2015 Kopenhagen, Oslo, Marseille, Londen: studiereizen voor de Welstands- en Monumentencommissie Groningen

2009-2015 Kopenhagen, Berlijn, Londen, Wenen, Brussel, Venetië: studiereizen voor De Deur in Huis, met Emiel Noordhuis

2008-2009 Hamburg, Brussel: studiereizen gemeente Groningen

2007-2010 Zürich, Madrid, Essen, Duisburg, Düsseldorf: studiereizen voor De Zolder, met pvanb architecten, Bureau Ritsema en MD Landschapsarchitecten

2006-2011 Wenen, Londen, Kopenhagen, Hamburg, Madrid, Praag, Tallinn, Helsinki: studiereizen voor Meander, studievereniging Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

 

Betrekkingen

2017 Oprichting De Deur in Huis, met Emiel Noordhuis: plek voor ontwerp en debat

2014-2017 Adviseur Atelier Stadsbouwmeester Groningen

2013-2017 Secretaris Kwaliteitsteam Groninger Spoorzone

2009-2017 Secretaris Welstands- en Monumentencommissie commissie Groningen

2004 Oprichting SOFA, architectuur- en stedenbouwhistorisch onderzoek

2002-2004 Freelance architectuur- en stedenbouwhistoricus

 

Opleiding

 2002 These: Versteende Retoriek – De wederopbouw van de Stalinallee en het Hansaviertel als politiek instrument tijdens de Koude Oorlog, augustus 2002

2001 ‘Schiphol – Van Airport tot Airportcity’: tentoonstelling Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

2000 Stage PERMETA Architecten, Amsterdam: PERMETA Architecten, Het Nieuwe Wonen – Veranderende woonmilieus en het veranderbare woongebouw, Projectbureau Consortia IJburg, Amsterdam, mei 2001

2000, 2001 Kopenhagen, Wenen: studiereizen voor Meander, studievereniging Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

1997-2002 Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen