Plek voor ontwerp en debat

JUNI 2019

 

Afgelopen week kondigden we onze eerste debatavond aan, een ‘gesprekslezing’ over het Groninger Forum tussen Pieter Bannenberg, Niek Verdonk en Ed Taverne. Het is een luxe om zo veel kennis en expertise op één avond in het pakhuis te kunnen verzamelen. Heeft u zich nog niet aangemeld? Aarzel niet en geef je op via info@dedeurinhuis.nl!

De activiteiten bij De Deur in Huis beginnen talrijker te worden. Naast de eerste lezing lanceerden we de Architectuurfilmavond, initieerden we al twee keer de kennislunch en gebruikten we Pottebakkersrijge als leslokaal voor studenten aan de Academie van Bouwkunst.

Als onderdeel van de Stadsredactie van GRAS probeert De Deur in Huis bovendien ‘ongrijpbare’ vakontwikkelingen te verkennen en verdiepen. Een eerste artikel verscheen in februari 2019 met als titel Keeping up appearances? Het gevaar van onverschilligheid in de architectuur. Momenteel zijn twee stukken in voorbereiding, één over de ervaringen van onze studiereis langs het werk van Plečnik, Scarpa en Palladio, één over de tentoonstelling van Hockney in het Van Gogh. We houden u op de hoogte!