Nije Toene

kickstart van ’n lokaal voedseltijdperk

 

Samen met MvdS & YK urban metabolic research & design stuurden we een idee in voor Toukomst, de ideeën-zoektocht naar een toekomstperspectief op Groningen, op initiatief van het Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8. Bekijk onze inzending NIJE TOENE en steun het initiatief door het als favoriet aan te merken!

 

Wat als we een half leegstaand graanpakhuis midden in de stad transformeren tot een productiepakhuis voor gezond en duurzaam voedsel? Wat als we hiermee een kickstart creëren voor een nieuw, lokaal georganiseerd voedseltijdperk, met dagverse, gezonde en smaakvolle producten en een minimale impact op de omgeving? Nije Toene als voedselvoorziening voor Groningers en als proefpakhuis voor de landbouw van de toekomst!

 

Nije Toene is een kickstartproject waarbij met verticale landbouw in stad en ommeland een nieuw, lokaal voedseltijdperk wordt ingeluid.

Het pakhuis aan de Pottebakkersrijge 19 is de proeftuin: een ruimte waar we voedsel produceren. We beginnen een voedseltransitie door het pakhuis weer een prominente plek in onze voedselkringloop te geven. We maken voedsel weer onderdeel van de stedelijke omgeving. Zo herzien we onze relatie met voedsel, wijzigen we het verband tussen voedsel en ruimte en dragen we bij aan een duurzame ruimtelijke ordening.

Nije Toene gaat verder dan voedsel. Het betreft ruimtelijke opgaven (intensief meervoudig ruimtegebruik in monumentale context), ecologische opgaven (lokale en compacte voedselkringloop) en maatschappelijke opgaven (bewustzijn en transparantie omtrent onze voedselketen).

Woar?

Pottebakkersrijge 19 was een graanpakhuis. Nadat het deze functie verloor, huisde hier verfspeciaalzaak ‘Bossina’, voordat er in 2018 een collectief ontwerpers introk. Het pakhuis staat grotendeels leeg. Samen met eigenaar Bossina geven wij het gebouw weer een vitale functie voor de stad.

Hou?

We vullen de leegstaande verdiepingen met verticale landbouw. In een geconditioneerde ruimte produceren we gestapeld voedsel op waterbasis onder kunstlicht, zonder pesticiden en kunstmest. We minimaliseren het ruimte- en waterverbruik. We controleren alles en zijn niet afhankelijk van het weer.

‘N nije voedselcultuur!

Het is een eerste bescheiden stap, maar we streven naar nieuwe voedselcultuur: met maximale voedselduurzaamheid, dagverse producten, gevarieerde smaken en een kleine voedselvoetafdruk. We bouwen aan een lokale circulaire economie, versterken de relatie met ons voedsel en creëren een helder voedselsysteem met minimale impact.

Lokoale voedseltransitie

Nije Toene is het begin van een toekomstperspectief: een systeem dat dagverse producten levert aan scholen, (sport)verenigingen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en restaurants. Nije Toene voedt lokale producten, zoals Grunniger Gruintesoep, Grunniger Reegnboogsalade en de Vertical Vegan Aaierbal oftewel de ‘N-aaierbal’, want tis gain echte aaier dai erin zit! Daarnaast produceren we rechtstreeks aan de Groninger, liefst on demand door lokale Groningse boeren in verticale voedselcoöperaties.

Grunniger voedsellabel

Met een lokaal voedsellabel weten we precies wat waar en hoe wordt geproduceerd. We bieden de huidige en toukomstige boern in stad en ommelaand een perspectief, waarbij zowel voedsel wordt verbouwd, energie wordt opgewekt en ecologie wordt hersteld. Van monofunctionele landbouwgrond maken we weer een afwisselend cultuurlandschap.

Nije Toene gaat voor de verduurzaming van de voedselcultuur van Groningen. Maak kennis met verticale landbouw en de grote voordelen ervan. We voorzien een project dat boven zichzelf uitstijgt, dat ruimtelijke, sociaaleconomische en ecologische opgaven verbindt en zichtbaar maakt voor de Groninger.