Leesvoer over Groningen & Leeuwarden

April 2018

 

In 2017 schreef De Deur in Huis mee aan twee publicaties over stadsontwikkeling in het noorden. In het najaar van 2017 bracht GRAS Uitgevers ‘WISH’ uit, Wonen in stadshart, een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe woonvormen in en om het centrum van Groningen. En op initiatief van de gemeente Leeuwarden verscheen dit voorjaar Ruimte voor karakter. Een terugblik op twee decennia stadsontwikkeling in Leeuwarden. 

Voor WISH schreef De Deur in Huis samen met René Asschert, Peter Michiel Schaap en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen het essay ‘Wonen in stadshart’, over het belang van de woonfunctie voor het gelaagde, stedelijke milieu van het centrum. Ruimte voor karakter blikt daarentegen terug op de gehele stadsontwikkeling van de afgelopen twintig jaar, van kleine binnenstedelijke herontwikkeling tot grootschalige infrastructurele ingrepen. Het boek vertelt de verhalen achter de ontwikkeling, de ervaringen van opdrachtgevers en ontwerpers, als ook de rol die de gemeente daarin speelde. Beide boeken zijn prachtig vormgegeven, WISH door Studio de Ronners, Ruimte voor karakter door BW H ontwerpers.