De Zondvloed

AUGUSTUS 2018

 

Voor de gemeente Groningen maakt De Deur in Huis welstandsbeleid voor op het water. Handig, voor als het klimaat verandert en we onze waterwegen als gevolg van een stijgende zeespiegel weer serieus moeten nemen. Groningen benut nog onvoldoende het prachtige water dat de ruimtelijke ontwikkeling ervan ooit vormde. Het water is slecht toegankelijk en ligt vol met ‘drijvende bouwwerken’ van uiteenlopende kwaliteit. Wat verstaan we eigenlijk onder ‘woonboten’, wat is de kwaliteit van de schepen en arken die de Groningse waterwoningen kenmerkt? En zijn arken eigenlijk nog wel van deze tijd? Noach wist het al, niet voor niets bouwde hij een ark; met een beetje archetypisch schip had dat natuurlijk niets te maken. Maar praktisch was het wel.

De Deur in Huis gaat op zoek naar de woonkwaliteit op het water, verkent de typologieën van het waterwonen, inventariseert de oevers, verbeeldt de verschillende kanaalvakken en zet in op voortreffelijke waterarchitectuur, de traditie van architectuurstad Groningen waardig. De nota Welstand te water bouwt voort op de recentelijk vernieuwde Welstandsnota Groningen, waaraan De Deur in Huis eveneens meewerkte. De nota is onderdeel van een uitvoerige actualisering van de waterregels die de ambities volgt van de Groningse watervisie Koersen op water (2017).